ยังไม่ดีพอวันนี้ไม่กินเพื่อน
ที่มาน่าเศร้า
จัดหมดกล่อง
ต้องให้สอน
กินเยอะไป
สำคัญกว่าหน้า
วันนี้ไม่กินเพื่อน
ที่มาน่าเศร้า
จัดหมดกล่อง
ต้องให้สอน
กินเยอะไป
สำคัญกว่าหน้า

อ่านโดจิน 18+ @doujin.official