ผู้บุกรุกจากหน้าต่าง

Intruder from the window

Line @doujinthai