เรื่องเด่น 15-12-2016
ผีเสื้อปีกหัก 7 จบ - ความสุข
เรื่องเด่น 14-12-2016
ผีเสื้อปีกหัก 6 - ไร้ค่า
เรื่องเด่น 13-12-2016
ผีเสื้อปีกหัก 5 - แหลกสลาย
ผีเสื้อปีกหัก 4 - ผิดเพราะรัก
เรื่องเด่น 11-12-2016
ผีเสื้อปีกหัก 3 - ขาดที่พึ่ง
เรื่องเด่น 10-12-2016
ผีเสื้อปีกหัก 2 - ถลำลึก
ผีเสื้อปีกหัก 1 - หลงผิด