เรื่องเด่น 23-04-2017
ขอออกเดท เสร็จบนชิงช้า
ปีนี้ว่าดี ปีหน้าเอาอีก
ใบหน้าใต้แว่นตา
พอใกล้เธอแล้วหันสี่
เรื่องเด่น 22-04-2017
แฟนใหม่ลูกติดแม่
ไม่ได้ตั้งใจอ่อย
เรื่องสำคัญก่อนจากลา
ผู้จัดการเรื่องส่วนตัว
รางวัลสุดพิเศษ
เชียร์เสียวเชียร์สยิว
ชุดใหม่ถอดใส่สะดวก
รู้สึกดีๆ ก่อนนอน
เรื่องเด่น 17-04-2016
ขอออกเดท เสร็จบนชิงช้า
ปีนี้ว่าดี ปีหน้าเอาอีก
ใบหน้าใต้แว่นตา
พอใกล้เธอแล้วหันสี่
แฟนใหม่ลูกติดแม่
ไม่ได้ตั้งใจอ่อย
เรื่องสำคัญก่อนจากลา
ผู้จัดการเรื่องส่วนตัว
รางวัลสุดพิเศษ
เชียร์เสียวเชียร์สยิว
สอนท่ายากลูกพี่น้อง
ข้อดี ชมรมเย็บปัก