นักผจญดันเจี้ยน 9 - ความลับของ มานากะ 3
นักผจญดันเจี้ยน 8 - ความลับของ ซาซาระ 2
นักผจญดันเจี้ยน 7 - ความลับของ ทามากิ 2
นักผจญดันเจี้ยน 6 - ความลับของ มานากะ 2
นักผจญดันเจี้ยน 5 - ความลับของจิเอะ
นักผจญดันเจี้ยน 4 - ความลับของทั้งคู่
นักผจญดันเจี้ยน 3 - ความลับของ มานากะ
นักผจญดันเจี้ยน 2 - ความลับของ ทามากิ
นักผจญดันเจี้ยน - สนองตัณหาเหล่ามอนสเตอร์
ความลับของซาซาระ 3
ความลับของซาซาระ 2
ความลับของซาซาระ