ให้กายใจมันสื่อแทน
ไม่ต้องบอกก็เข้าใจ
ภาษามือ ขอมีเซ็กส์