ท่านเทพยังสะเทือน
ของเธอดีจริงๆ
ชิงหลับก่อนเสร็จ
ท่านเทพให้พร
ท่านเทพของผม