ครั้งแรกก็งี้แหละ
ถ้าไม่เมา เค้าไม่กล้า
ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
ฝึกแบบนี้ดีกว่าเยอะ