ศึกชิงตัวนายผู้พัน
ผู้การคะ มีแค่ฉันก็พอแล้ว
ที่เห็นใส่น้อย เพราะอ่อยคุณไง
รณรงค์งดใช้ถุง
ยิ่งกิน กลับยิ่งหิว
อย่าแตะต้องน้องสาวชั้น
ครั้งแรกก็งี้แหละ
ถ้าไม่เมา เค้าไม่กล้า
ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
ฝึกแบบนี้ดีกว่าเยอะ