ประธานนักเรียนสุดสยิว 8 จบ - ยินดีต้อนรับ
ประธานนักเรียนสุดสยิว 7 - นางบำเรอ
ประธานนักเรียนสุดสยิว 6 - ฝาแฝดตาแก่
ประธานนักเรียนสุดสยิว 5 - เสร็จ ผอ.
ประธานนักเรียนสุดสยิว 4 - โดนขโมยชุด
ประธานนักเรียนสุดสยิว 3 - แบบปั้นหุ่นดิน
ประธานนักเรียนสุดสยิว 2 - ยืมเตียงหน่อย
เรื่องเด่น 26-12-2015
ประธานนักเรียนสุดสยิว 1 - แต่งงานกันนะ
วางแผนแกล้งประธานนักเรียน 2
วางแผนแกล้งประธานนักเรียน 1
แผนกลั่นแกล้งสำหรับประธานฮานะฮิระโดยเฉพาะ 2
แผนกลั่นแกล้งสำหรับประธานฮานะฮิระโดยเฉพาะ 1