นักผจญดันเจี้ยน 9 - ความลับของ มานากะ 3
นักผจญดันเจี้ยน 8 - ความลับของ ซาซาระ 2
นักผจญดันเจี้ยน 7 - ความลับของ ทามากิ 2