อาจารย์เคียวโกะแอนด์ผม 4 จบ
อาจารย์เคียวโกะแอนด์ผม 3
อาจารย์เคียวโกะแอนด์ผม 2 - ติวหนังสือ
อาจารย์เคียวโกะแอนด์ผม 1 - ผู้ช่วยขยายพันธุ์
อาจารย์เคียวโกะแอนด์ผม - ปฐมบท