ยามเมื่อผมอยู่กับแม่เลี้ยงกันเพียงลำพัง 4 จบ
ยามเมื่อผมอยู่กับแม่เลี้ยงกันเพียงลำพัง 3
ยามเมื่อผมอยู่กับแม่เลี้ยงกันเพียงลำพัง 2
ยามเมื่อผมอยู่กับแม่เลี้ยงกันเพียงลำพัง