เอชจินะ-ซามะ 9
เอชจินะ-ซามะ 8
เอชจินะ-ซามะ 7
เอชจินะ-ซามะ 6
เอชจินะ-ซามะ 7
เอชจินะ-ซามะ 6
เอชจินะ-ซามะ 5
เอชจินะ-ซามะ 4
เอชจินะ-ซามะ 3 : พี่ไม่เฝ้า ได้เอาน้อง
เอชจินะ-ซามะ 2 : ถ้าหวงน้องนัก ฉันจัดเธอละกัน
เอชจินะ-ซามะ 1 : โชตะโชคดี มีพี่เป็นลาเมีย
เอชจินะ-ซามะ 0 : เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็น(เมีย)ลาเมียไปซะแล้ว