บอกแล้วไงว่า อย่าแตกใส่หน้า 2 จบ
บอกแล้วไงว่า อย่าแตกใส่หน้า