ผู้กล้าโด่ผงาด 11 - การผจญภัยครั้งใหม่ของว่าที่รัฐมนตรีการทหารลูก้า
ผู้กล้าโด่ผงาด 10 - ว่าที่ราชาองค์ต่อไป
ผู้กล้าโด่ผงาด 9 - ป้องกันสลับโจมตี
ผู้กล้าโด่ผงาด 8 - ผู้กล้าสู้ไม่ถอย
ผู้กล้าโด่ผงาด 7 - ถุงยางแบบบางของภูติ
ผู้กล้าโด่ผงาด 6 - ลูก้ากัดฟันสู้
ผู้กล้าโด่ผงาด 5
ผู้กล้าโด่ผงาด 4 - เครื่องป้องกันหฤหรรษ์
ผู้กล้าโด่ผงาด 3
ผู้กล้าโด่ผงาด 2
ผู้กล้าโด่ผงาด 1