สะกดจิตคิดเรื่องชั่ว 5 - พี่น้อง
สะกดจิตคิดเรื่องชั่ว 4 - เหยื่อรายใหม่
สะกดจิตคิดเรื่องชั่ว 3 - รู้ตัว
สะกดจิตคิดเรื่องชั่ว 2 - จริงหรือฝัน
สะกดจิตคิดเรื่องชั่ว 1 - แอปสะกดจิต