งานไอดอล
สะกดจิตโลลิให้ยั้งมือ 2
ตัวแทนแห่งความดีจะลงทัณฑ์แกเอง