พ่อหนุ่มขี้กลัว กับคุณผีขี้เหงา 4
พ่อหนุ่มขี้กลัว กับคุณผีขี้เหงา 3
พ่อหนุ่มขี้กลัว กับคุณผีขี้เหงา 2
พ่อหนุ่มขี้กลัว กับคุณผีขี้เหงา 1