ม.ต้นห้อง 1A 2 - หอพักนักเรียนหญิง (ฟาร์มสัตว์)
ม.ต้นห้อง 1A - คุสึโนกิ นารูมิ
เด็กประถม นมโอฬาร 10 - ของประดับวันคริสต์มาส
เด็กประถม นมโอฬาร 9 - งานวัฒนธรรม
เด็กประถม นมโอฬาร 8 - ระบบอุปถัมภ์และการใช้ชีวิตของสัตว์เลี้ยง
เด็กประถม นมโอฬาร 7 - การฝึกเข้าห้องน้ำ
เด็กประถม นมโอฬาร 6 - วิวัฒนาการนอกรีต
เด็กประถม นมโอฬาร 5 - งานแสดงการทรมารเพื่อการกุศล
เด็กประถม นมโอฬาร 4 - โชว์ทรมานเด็กประถม
เด็กประถม นมโอฬาร 3 - เส้นทางแห่งการร่วมเพศไปสู่โรงเรียน
เด็กประถม นมโอฬาร 2 - ข้อความสำนึกผิด
เด็กประถม นมโอฬาร 1 - ชักกะเย่อ
ชั่วโมงเพศศึกษา 2 - การใช้แส้ฟาด
ชั่วโมงเพศศึกษา 1 - เล้าโลมด้วยพู่กัน