แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 3 - ยอมจำนม
แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 2 - หลงคารมณ์
แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 1 - จุดเริ่มต้น
แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 6 - เสียวสิ้นฮีโร่
แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 4 - คำชวน
แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 5 - แตก!!พ่าย
แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 4 - คำชวน