หลับตาฝัน จิ้นถึงเธอ 8 จบ - ความฝันที่เริ่มเป็นจริง
หลับตาฝัน จิ้นถึงเธอ 7 - ขอสู้ต่อไป
หลับตาฝัน จิ้นถึงเธอ 6 - เรื่องร้ายๆ ก็มักจะมีวันที่ดี
หลับตาฝัน จิ้นถึงเธอ 5 - ชั้นกับเธอจะเป็นยังไงต่อ
หลับตาฝัน จิ้นถึงเธอ 4 - ตอบแทนผู้มีพระคุณ
หลับตาฝัน จิ้นถึงเธอ 3 - จะขอฝันต่อไป
หลับตาฝัน จิ้นถึงเธอ 2 - ภรรยาที่มีเจ้าของ
หลับตาฝัน จิ้นถึงเธอ 1 - เธอคือนางฟ้า