พันธ์ผสมหัดลองเสียว 10 จบ - โคลนนิ่ง
พันธ์ผสมหัดลองเสียว 9 - เรื่องสมัยเด็ก
พันธ์ผสมหัดลองเสียว 8 - เรื่องพิษไว้ใจชั้น
พันธ์ผสมหัดลองเสียว 7 - ราชันย์
พันธ์ผสมหัดลองเสียว 6 - พิฆาตนางฟ้า
พันธ์ผสมหัดลองเสียว 5 - คิคุเร็งเงะ
พันธ์ผสมหัดลองเสียว 4 - กาสเทโร่ มายซีทีส
พันธ์ผสมหัดลองเสียว 3 - ชิตาเกะ
พันธ์ผสมหัดลองเสียว 2 - แคทสรูม
พันธ์ผสมหัดลองเสียว 1 - ของเล่น