แฟนสาวสองมิติ 4 จบ - ฮาเร็มผีสาว
แฟนสาวสองมิติ 3 - ซาร่า
แฟนสาวสองมิติ 2 - มีมี่
แฟนสาวสองมิติ 1 - ซาดามิ