เรื่องจริงผมซั่มแม่ 11 จบ - มีความสุข
เรื่องจริงผมซั่มแม่ 10 - ยอมเพื่อลูก
เรื่องจริงผมซั่มแม่ 9 - ต้องลูกแม่เท่านั้น
เรื่องจริงผมซั่มแม่ 8 - นานๆ ทีก็ดีนะ
เรื่องจริงผมซั่มแม่ 7 - คำแนะนำ
เรื่องจริงผมซั่มแม่ 6 - ความเข้าใจ
เรื่องจริงผมซั่มแม่ 5 - ขอวันละสี่ยก
เรื่องจริงผมซั่มแม่ 4 - ไม่ยอม ไม่หยุด
เรื่องจริงผมซั่มแม่ 3 - แม่ไม่รู้
เรื่องจริงผมซั่มแม่ 2 - คิดว่าเป็นลูก
เรื่องจริงผมซั่มแม่ 1 - โจรขึ้นบ้าน