จารย์สาวสอนเสียว 7 จบ - ความยินดี
จารย์สาวสอนเสียว 6 - การปลดปล่อย
จารย์สาวสอนเสียว 5 - สถานการณ์ที่สิ้นหวัง
จารย์สาวสอนเสียว 4 - การฝึกฝน
จารย์สาวสอนเสียว 3 - กับดัก
จารย์สาวสอนเสียว 2 - สำเร็จความใคร่
จารย์สาวสอนเสียว 1 - หลงผิด