ชมรมคนชอบโชว์ 7 (จบภาค1)
ชมรมคนชอบโชว์ 6
ชมรมคนชอบโชว์ 5
ชมรมคนชอบโชว์ 4
ชมรมคนชอบโชว์ 3
ชมรมคนชอบโชว์ 2
ชมรมคนชอบโชว์
โบนัสวันหยุดยาว
เรื่องเด่น 29-08-2016
การสำรวจจากต่างดาว