Hantsu x Trash 78 - ตอนนี้เลยได้มั้ย?
Hantsu x Trash 77 - อ่อนโยน..
Hantsu x Trash 76 - ชั้นโอเคนะ
Hantsu x Trash 75 - นานขึ้นอีกนิด..
Hantsu x Trash 74 - ชั้นเข้าใจแล้ว!
Hantsu x Trash 73 - ชั้นอยากให้นายดู..
Hantsu x Trash 72 - หน้าอกของฮายามิ!
Hantsu x Trash 71 - เธอเริ่มชอบมันรึยังล่ะ?
Hantsu x Trash 70 - หำน้อย
Hantsu x Trash 69 - ถ้ายอมรับได้ชั้นก็จะบอก!!
Hantsu x Trash 68 - เรารู้สึกโล่งใจ..
Hantsu x Trash 67 - โอกาสในการขอโทษ
Hantsu x Trash 66 - รีบเอามันออกไป!!
Hantsu x Trash 65 - สมาชิกใหม่แสนมหึมา
Hantsu x Trash 64 - มันไม่ใช่เรื่องไร้สาระ
Hantsu x Trash 63 - นึกออกแล้ว!
Hantsu x Trash 62 - เราต้องไปขอโทษ!
Hantsu x Trash 61 - รุ่นพี่!
Hantsu x Trash 60 - ชั้นขอโทษนะ..
Hantsu x Trash 59 - หอคอย 3 ชั้น