ตามอารมณ์เร่งไฟ
สาเหตุที่แท้จริง
ลืมไปก่อน
ตายดีกว่า
ไม่อยากตื่น
หลบผัว
เร่งไฟ
สาเหตุที่แท้จริง
ลืมไปก่อน
ตายดีกว่า
ไม่อยากตื่น
หลบผัว

อ่านโดจิน 18+ @doujin.official