Hachi Ichi 24
Hachi Ichi 23
Hachi Ichi 22
Hachi Ichi 21
Hachi Ichi 20 - สวนลับ
Hachi Ichi 19 - หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น 2
Hachi Ichi 18 - หลีกหนีเรื่องน่าตื่นเต้น 1
Hachi Ichi 17 - หึงหวง คลั่งไคล้
Hachi Ichi 16 - สายฝนโปรยปราย
Hachi Ichi 15 - รักสามเส้า
Hachi Ichi 14 - มนุษย์ไต้ฝุ่น
Hachi Ichi 13 - จู่โจม
Hachi Ichi 12 - เส้นทางชีวิตของฮานะ 2
Hachi Ichi 11 - เส้นทางชีวิตของฮานะ 1
Hachi Ichi 10 - ความรู้สึกของนานะ 2
Hachi Ichi 9 - ความรู้สึกของนานะ 1
Hachi Ichi 8 - ความกังวลของช่องว่างแห่งวัย
Hachi Ichi 7 - ห้องพัก เงินและตัวผม
Hachi Ichi 6 - กฎและแรงปรารถนา
Hachi Ichi 5 - นักเรียนที่ย้ายมาคือคนที่สมัครเป็นเจ้าสาวผม!!
Hachi Ichi 4 - ถ้าเธอถอดชุดเมดออก
Hachi Ichi 3 - แปดสาว!!
Hachi Ichi 2 - เริ่มต้นชีวิตแบบฮาเร็ม
Hachi Ichi 1 - หน่มน๊มเต็มไปหมดเลย