Reinou Tantei Miko 27.2 - ความทะเยอทะยานครั้งใหม่ของเคียวกะ (ช่วงที่3)
Reinou Tantei Miko 27.1 - ความทะเยอทะยานครั้งใหม่ของเคียวกะ (ช่วงที่2)
Reinou Tantei Miko 27 - ความทะเยอทะยานครั้งใหม่ของเคียวกะ (ช่วงที่1)
Reinou Tantei Miko 26 - แรกพบ
Reinou Tantei Miko 25.2 - ไม้ตายตัดสิน ทลายสวรรค์ (ช่วงที่3)
Reinou Tantei Miko 25.1 - ไม้ตายตัดสิน ทลายสวรรค์ (ช่วงที่2)
Reinou Tantei Miko 25 - ไม้ตายตัดสิน ทลายสวรรค์ (ช่วงที่1)
Reinou Tantei Miko 24.1 - ลาก่อน มาโอะจัง(ช่วงหลัง)
Reinou Tantei Miko 24 - ลาก่อน มาโอะจัง(ช่วงแรก)
Reinou Tantei Miko 23 - ท่าไม้ตายต้องห้าม
Reinou Tantei Miko 22.2 - สงครามนักปราบวิญญาณ 3
Reinou Tantei Miko 22.1 - สงครามนักปราบวิญญาณ 2
Reinou Tantei Miko 22 - สงครามนักปราบวิญญาณ 1
Reinou Tantei Miko 21 - หุ่นสลักเทพเจ้า
Reinou Tantei Miko 20.1 - ฝันในคืนกลางฤดูร้อน(ช่วงหลัง)
Reinou Tantei Miko 20 - ฝันในคืนกลางฤดูร้อน(ช่วงแรก)
Reinou Tantei Miko 19 - คนอวดเก่ง ณ ที่หาดทราย
Reinou Tantei Miko 18 - สวนผู้หญิง
Reinou Tantei Miko 17 - ศพอันน่าเศร้า
Reinou Tantei Miko 16 - ความรู้สึกที่เอ่อล้น
Reinou Tantei Miko 15 - ลงทัณฑ์ ไอ้คนที่มันบังอาจ
Reinou Tantei Miko 14.3 - เคียวกะเปิดศึก(ช่วงที่4)
Reinou Tantei Miko 14.2 - เคียวกะเปิดศึก(ช่วงที่3)
Reinou Tantei Miko 14.1 - เคียวกะเปิดศึก(ช่วงที่2)