Zetsurin 10 - มันจะไม่ออกมา
Zetsurin 9 - ขัดๆ ถูๆ อาวุธศักดิ์สิทธิ์
Zetsurin 8 - เริงระบำปิศาจ
Zetsurin 7 - ช่วยกันในห้องน้ำ
Zetsurin 6 - น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เอ่อล้น
Zetsurin 5 - ปีศาจในความปลาบปลื้ม
Zetsurin 4 - นางฟ้าเวทมนตร์ที่เปื้อนของเหลว
Zetsurin 3 - การเล่นตลกกับปีศาจ
Zetsurin 2 - ชีวิตเริ่มแปลกไป
Zetsurin 1 - อาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกปลดปล่อย