ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้!

Tags: ครอบครัว พี่น้อง

[Hayake] Imouto Kokoro to Haru no Sora | Little Sister's Heart and the Spring Sky (COMIC LO 2020-05)

เมื่อพี่ชายอยากมีแฟนขนาดหนัก จนไม่เป็นอันกินอันนอน ได้แต่หมกตัวอยู่แต่ในห้องจนผอมโซ น้องสาวมาเห็นก็ไม่รู้จะช่วยยังไง งั้นจะยอมเป็นแฟนพี่จ๋าให้ก็ได้!

แปลไทยโดย Selenite

Download (.pdf) - 5.41 MB
ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 1


ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 2

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 3

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 4

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 5

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 6

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 7

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 8

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 9

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 10

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 11

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 12

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 13

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 14

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 15

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 16

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 17

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 18

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 19

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 20

ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! - หน้า 21


ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้!, มาอ่านโดจิน ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้!, ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! แปลไทย, ยอมเป็นแฟนให้พี่จ๋าก็ได้! ล่าสุดชีวิตสบายๆกับสไลม์ 7
วันเทศกาลเซนต์โฟรเซ่ ริสซี่ 2
จัดหนักแฟนเพื่อน
ไม่มีจ่าย ถ่ายแทนนะ
แรงเหลือเผื่อสองสาว
มาให้พี่ฉีดยานะคนดี
ชีวิตสบายๆกับสไลม์ 7
วันเทศกาลเซนต์โฟรเซ่ ริสซี่ 2
จัดหนักแฟนเพื่อน
ไม่มีจ่าย ถ่ายแทนนะ
แรงเหลือเผื่อสองสาว
มาให้พี่ฉีดยานะคนดี
Admin Rey