เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น

[Itachou] Seed of the Dead: Sweet Home ~It's a Fucking Great Day!~

เมื่อโลกถูกรุกรานโดนเหล่า Z จึงเป็นหน้าที่ของสาวๆ ที่ต้องคอยกำจัดพวกมัน เพื่อให้โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้ง

แปลไทยโดย Selenite

Download (.pdf) - 10.46 MB

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 1


เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 2

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 3

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 4

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 5

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 6

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 7

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 8

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 9

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 10

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 11

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 12

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 13

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 14

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 15

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 16

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 17

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 18

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 19

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 20

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 21

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 22

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 23

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 24

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 25

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 26

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 27

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 28

เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 29


เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น - หน้า 30


เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น, มาอ่านโดจิน เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น, เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น แปลไทย, เมล็ดพันธุ์แห่งความตาย : บ้านที่แสนอบอุ่น ล่าสุดแซนวิสคู่แม่บ้านสาว 1
เพื่อเป็นแม่ที่ดี
ฮาเร็มบนเกาะร้าง
เพราะไวน์แท้ๆ 5
แดนเซอร์ เต้นกระจาย
โรงฝึกโยชิมุระซัง 1.2
แซนวิสคู่แม่บ้านสาว 1
เพื่อเป็นแม่ที่ดี
ฮาเร็มบนเกาะร้าง
เพราะไวน์แท้ๆ 5
แดนเซอร์ เต้นกระจาย
โรงฝึกโยชิมุระซัง 1.2
Admin Rey